Radot harmoniju sevī, pamanīsiet, cik daudz tās ir apkārt!

 

Semināri - cilvēka harmoniskai attīstībaiProduktu katalogs

Informācija

Plānotie semināri

 

Semināra vadītājs Robert Marcel Munk - uzņēmuma "Terra Tachyon" Starptautiskā biroja direktors, Terra Tachyon semināru pasniedzējs, "EMF Balancing Technique" skolotājs, "Avatar" kursu pasniedzējs. Ar apziņu un realitātes konceptiem viņš sāka strādāt 1988.gadā, pēc tam, kad kādu laiku bija darbojies kā psihoterapeits. Kopš studiju laika universitātē viņš meklē iespējas apvienot zinātnisko izpēti ar garīgumu. Ar tahionu enerģiju viņš iepazinās pēc satikšanās ar kompānijas "Terra Tachyon" produktu autoriem Martina Bochnik un Tommy Thomsen. Roberts lasa lekcijas dažādās pasaules valstīs. Kopš 2000. gada viņa galvenā interese ir Terra Tachyon produkti. Viņš vada tiem veltītus seminārus un raksta publikācijas par tiem. Viņš dzīvo un strādā Spānijā. Pēc tautības - francūzis.

Semināra pamattēmas:
1. Tahionu enerģija un tās vēsture.
2. Mūsdienu zinātniskie pētījumi šajā jomā.
3. Kā darbojas Tahionu enerģija?
4. Kā strādāt ar Terra Tachyon izstrādājumiem?
5. Kurš no izstrādājumiem ir piemērots jums vai jūsu tuviniekiem?
6. Kā izmantot Tahionu enerģiju, lai realizētu savus nolūkus, mainītu dažādas dzīves situācijas vai savstarpējo attiecību uztveri, paplašinātu savu apziņu?
7. Neliels ieskats Terra Tachyon produktu krāsu un formu nozīmē un pielietojumā.
8. Praktiski vingrinājumi, kas palīdzēs jums noteikt savu enerģiju un saprast kā to izmantot.

Vairāk par Tahionu enerģiju lasiet: http://energijuharmonija.lv/articles/category/lv/Tahionu_energija

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta!
info@energijuharmonija.lv, tālr. 22 33 08 19


  Apzināta evolūcija - radīšanas realitāte

No zinātnes viedokļa raugoties, evolūcija ir lēns process, kurā sarežģītām dabas sistēmām ir jāspēj pielāgoties mainīgiem apstākļiem un videi. Taču palūkojoties tuvāk uz evolūcijas gaitu, kļūst skaidrs, ka tā "iestrēgst" uz pavisam neilgu laiku tikai tāpēc, lai dotu iespēju pielāgoties mainīgajai videi uz ilgāku laika posmu.

Evolūcija mūsdienu izpratnē nedaudz atšķiras no šī jēdziena vispārzināmā skaidrojuma. Saskaņā ar jauno scenāriju indivīds ir tas, kurš izvēlas tēmu un sāk to apzināti transformēt un mainīt. Šādā veidā mēs varam izmainīt uzvedību, paradumus, emocijas, domas vai pat ķermeņa uzbūvi. Diemžēl impulss šādai darbībai parasti rodas, kad esam nonākuši krīzē (tā darbojas mūsu cilvēciskā būtība), tomēr tādējādi paveras ceļš uz personīgo evolūciju. Turpmāk cilvēkam būs vajadzīga apņēmība, apzināšanās, mīlestība un vēlme virzīties uz priekšu.

Radīšana ir realitāte, un realitāte ir radīšana.
Viss, ko radām, parādās mūsu realitātē. Kāda ir mūsu attieksme pret to, ko paši esam radījuši? Kā lai pārliecināmies, ka tiešām esam kaut ko radījuši? Kā to pierādīt?

Neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojamies, kādas ir mūsu attiecības vai kādos apstākļos atrodamies, visi vēlamies, lai dzīve būtu priecīga, lai tajā valdītu pārpilnība, lai mēs justos apmierināti, laimīgi un mīlēti. Paši sev uzdodam jautājumu: vai tāda dzīve maz iespējama un, neatrazdami atbildi, sākam šaubīties, bet dzīve turpina ritēt pa ierastajām sliedēm. Taču, kā būtu, ja mēs šajā mirklī apstātos, lai kaut ko jaunu iemācītos, lai iegūtu jaunu pieredzi, lai vienkārši padomātu?

Pirmais solis ir uzņemties atbildību par tās realitātes radīšanu, kurā dzīvojam - saprast, ka esam tās neatņemama sastāvdaļa. Paraudzīsimies uz to arī no zinātnes viedokļa.

Otrais ļoti nozīmīgais solis ir sajust, ka mēs paši spēlējam galveno lomu savas realitātes radīšanā. Līdz brīdim, kamēr nesāksim apzināties savu spēju radīt dzīves notikumus, tā būs tikai skaista teorija. Taču kad tas notiks, teorija kļūs par praksē pierādītām zināšanām. Tad varēsim iet dziļāk un saprast, kādas īpašības, enerģijas un instrumenti mums palīdz apzinātas evolūcijas ceļā.

Pievērsīsimies tahionu enerģijai.
Tahionu enerģija izplatās ar ātrumu, kas ātrāks par gaismas ātrumu. Mūsu apziņai virsgaismas ātruma pasaule ir jauna un grūti izprotama, varbūt tāpēc nedaudz mistiska un pasakai līdzīga.

Taču tahionu enerģija spēj radīt tiltu starp pagātni un nākotni, un tas ir liels solis apziņas evolūcijā. Ja ir iespējams radīt nākotni, tad pēc loģikas likuma ir jāspēj radīt arī pagātne. Ja mūsu apziņā tik dziļi nebūtu iesēdies cēloņu-seku priekšstats, jaunas nākotnes un pagātnes radīšana mums neliktos tik neiespējama.

Tahionu enerģijas virsgaismas ātruma pasaulē laiks nav saistīts ar linearitātes (cēloņu un seku) konceptu un vārda tiešā nozīmē atklājas jaunā gaismā. Laiks kļūst par atsevišķu dimensiju, par neredzamu, bet ārkārtīgi lielu spēku, kas padara iespējamu radīšanas procesu.
Laika nozīme parasti netiek pienācīgi novērtēta, eksistē pat viedokļi, ka laikam nav īpašas nozīmes.

Tahionu izstrādājumiem kā virsgaismas ātruma enerģijai piemīt īpašības, kas palīdz mums labāk apzināties pašiem sevi. Iekļaujot šo enerģiju savā realitātes radīšanas procesā, mēs it kā satveram daudz pieredzējušāka drauga pastieptu roku.

Semināra laikā pievērsīsimies realitātes uztverei matērijas, domu, emociju un dvēseles līmenī. Vērošanas un apceres procesā mums varbūt radīsies kāds nozīmīgs jautājums, piemēram: "Bet ja nu es neesmu apmierināts/-a ar...?" vai "Kāds būtu nākošais solis, lai mainītu šo situāciju?"

Mēs arvien vairāk apzināmies savu realitāti, zemapziņas uz apziņas radīšanas procesu. Mēs arvien apzinātāk spējam veidot savu dzīvi.

Semināra laikā iegūsiet zinātnisku un garīgu informāciju, un praktisku pieredzi.

Mēs izmantosim Terra Tachyon produktus kā palīglīdzekļus, taču neiedziļināsimies krāsās, formās vai produktu ietekmē uz cilvēku. Pēc šī semināra, ja būs interese, varēsiet turpināt mācības nākošajā seminārā, kas būs veltīts tieši šiem jautājumiem.